NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:32
Ännu inga besked om vilken myndighet som tar hand om fondtorget
Nu är remisstiden ute för Mikael Westbergs utredning "Ett bättre premiepensionssystem" och remissinstanserna har sagt sitt. Som vi berättat tidigare kan synpunkterna grovt indelas i de som i allt väsentligt tillstyrker utredningens förslag och de som inte vill ha en upphandling av fonder till torget utan hellre ser att man fortsätter med ett anslutningsförfarande, alltså så som det ser ut i dag.

- Jag kan notera att myndigheter som Finansinspektionen, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten, PRO och Riksgälden varit positiva medan det kommit stark kritik från fondbranschen när det gäller upphandling av fonder, säger Mikael Westberg, som fortsatt i regeringens tjänst med jobbet att utreda och förbereda för de praktiska och legala förutsättningarna för ett upphandlat fondtorg. Så när den första utredningen var klar var det dags för nästa.

Frågan ligger nu i regeringens och Pensionsgruppens händer och nu börjar det att bli bråttom med besked. Detta eftersom utredningens direktiv säger att det upphandlade fondtorget ska vara klart att tas i bruk den 1 januari 2021. Dit är det i skrivande stund sex månader och till dess måste man ha löst frågan om vilken myndighet som ska få uppdraget.

- Vi har ju tagit fram tre olika parallella förslag; en nämndmyndighet, en ny styrelsemyndighet eller att arbeta med den befintliga Sjunde AP-fonden som då ges befogenhet att upphandla fonderna till torget. Vi vet ännu inte vilken typ av myndighet det blir, men i utredningen förordade vi att man utgår från Sjunde AP-fonden. Detta för att det är enklare och mest kostnadseffektivt, säger Mikael Westberg.

I väntan på att politikerna ska bestämma sig för vilken väg man ska gå har man i utredningens sekretariat inte rullat tummarna, utan har fortsatt att förbereda övergången till ett upphandlat fondtorg, men då med alla alternativ öppna.

- Det innebär att vi ligger väl framme oavsett vilket av alternativen som regeringen och Pensionsgruppen vill ha, säger Mikael Westberg.

Om det skulle bli svårt att hinna med förberedelserna finns ju alltid en reservutgång som innebär att man senarelägger genomförandet. Men det är inget som utredningen råder över.

- Det är regeringen som beslutar om det och det sker då genom att vi får tilläggsdirektiv som ger ett nytt datum för när den nya myndigheten ska vara på plats, säger Mikael Westberg.

Om man kommer fram till att man ska gå på Sjunde AP-fonden så bör det betyda den enklaste modellen. Här finns ju redan en färdig myndighet med medarbetare, lokaler och en styrelse. Väljer man spåret med en helt ny fristående myndighet så blir startsträckan längre men vilken modell som till slut väljs är inget som utredare Westberg kan lägga sig i. Men han behöver ett besked från politiken.

- Om man står kvar vid ett genomförande per den 1 januari 2021 så kommer det att bli tidspressat, säger han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561