NYHETSARKIVET
29 jun 2020 13:08
Allra gick på pumpen i hovrätten – överklagan av mellandom avslås
I tvisten mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management, där Pensionsmyndigheten krävt drygt 200 miljoner kr av Allra, har nu en sten i Allras försvarsmur lyfts undan.

Frågan som nu är uppe handlar om huruvida Allras rätt till en rättvis rättegång kränkts. Detta för att Pensionsmyndigheten via Ekobrottsmyndigheten fått ta del av innehållet på en mejlserver. I det svepet har man fått med sig konfidentiella uppgifter som utväxlats mellan Allra och deras advokater. Detta skulle, enligt Allra Asset Management, stå i strid med Europakonventionen och att man därför borde avvisa Pensionsmyndighetens talan.

Tingsrätten meddelade mellandom den 15 april 2020. I domen angavs att mellandomen får överklagas endast i samband med att tingsrättens slutliga avgörande överklagas. Det brydde sig inte Allra och advokaterna på Gernandt & Danielsson om utan överklagade ändå. Detta eftersom de ansåg att Tingsrätten fattat ett felaktigt beslut och att den meddelade mellandomen enligt lag alltid får överklagas särskilt.

Det håller inte Svea Hovrätt med om och avvisar överklagandet av mellandomen. Hovrätten ger inte heller prövningstillstånd av den anledningen att tingsrättens beslut innebär att domen försenas i onödan.

Kort sagt, inte en enda träff på tavlan för Allra i det här försöket.

Det är dock värt att komma ihåg att frågan om kränkningen av Europakonventionen inte är avgjord i och med detta. Tingsrätten fann att Pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten faktiskt kränkt Allra och skrev så här i domen:

"Förhållandet mellan en klient och dess advokat bygger på förtroende och på att förtrolig information hålls hemlig. Advokatsekretessen skapar således förutsättningar för att rättegången blir rättvis. Att advokatsekretess inte respekteras kan påverka rättskipningen och således innebära en kränkning av rätten till en rättvis rättegång".

Det som nu gäller är att den frågan ska prövas inom ramen för målet i övrigt, när huvudförhandlingen ska hållas. Så det här var bara en förpostfäkning, men i och med avvisningen från hovrätten kan rättvisans kvarnar fortsätta att mala så att man snart kan börja prata om de 200 miljonerna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561