NYHETSARKIVET
29 jun 2020 13:09
AMF: Fondavgifterna i Sverige är rekordlåga
Den genomsnittliga årliga fondavgiften på den svenska marknaden är nu på den lägsta nivån på 13 år. Avgiften har sjunkit till 1,38 procent från 1,41 procent i genomsnitt under förra året, visar AMF:s senaste avgiftsrapport.

Rapporten visar också att Sverige under 2019 hade lägst fondavgifter i hela EU, med en genomsnittlig årlig avgift på 1,15 procent över en tioårsperiod.

Avgifterna har sjunkit för aktie- och räntefonder och samt blandfonder. För aktiefonder sjönk snittavgiften till 1,55 procent från 1,58. Och för räntefonder till 0,96 procent från 0,98. Största sänkningen var dock för Sverigeregistrerade blandfonder och där gick avgiften ner till 0,99 procent från 1,05 procent.

AMF:s undersökning visar att det egentligen bara är aktiefondernas avgifter som sjunkit relativt stadigt. Ett undantag är 2015 och 2016 då de ökade från 1,70 till 1,71 procent och de är nu i alla fall 0,31 procentenheter lägre än 2009.

För räntefonder är snittavgiften nu tillbaka på samma nivå som det var 2009. År 2010 var den till och med nere på 0,94 procent men ökade sedan rejält till 1,01 året efter och till 1,06 2012. Sedan kom några år med fallande, sedan stigande och återigen fallande avgifter, enligt rapporten.

Blandfondernas snittavgift är till och med något högre nu än 2009. Då låg den på 1,30 procent. Som högst var den 2013 då snittavgiften för blandfonder, alla kategorier uppgick till 1,66 procent.

"Glädjande nog kan vi se att fondavgifterna fortsätter att sjunka. Avgifterna för aktiefonder fortsätter att pressas nedåt och har nu sjunkit tre år i rad. Det sker bland annat mot bakgrund av att svenska fondbolag i högre grad tar fler kostnader själva, istället för att belasta spararna, och genom att uppmärksamheten kring och den ökade förståelsen för vikten av låga avgifter fått sparare att välja bort dyra fonder. Svenska sparare har under förra året fortsatt att välja billigare fonder i hög utsträckning vilket de kapitalviktade årliga avgifterna visar. Dessa ligger lägre än de genomsnittliga årliga avgifterna, förutom i kategorin fond-i-fond, och sjönk också jämfört med 2018", säger Per Wiklund, administrativ chef och vice VD på AMF Fonder.

Avgifterna för alternativa investeringar ligger fortfarande still.

Eftersom coronakrisen drabbat fondsparandet högt har värdet av låga avgifter blivit ännu viktigare för sparare.

"När siffrorna visar rött blir det svårare att bortse ifrån att höga avgifter gröper ur kapitalet, och det finns inte längre samma överskott att ta avgiften ifrån. Avgifterna blir därigenom mer påtagliga, vilket förhoppningsvis kan leda till en fortsatt press nedåt", säger Per Wiklund.

Samtidigt fortsatte ISK vara populärt för spararna och under 2019 ökade nettosparandet med 29 miljarder kronor, enligt AMF.

Rapporten visar också att antalet fonder på marknaden minskar efter en treårig ökning. Förra året var det 50 fonder färre på marknaden, 4 153 jämfört med 4 203 föregående år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561