NYHETSARKIVET
2 jul 2020 13:13
Skandia investerar 500 miljoner till globala hållbarhetsmål
Skandia går in med en halv miljard kronor i en ny fond inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut och inkluderande finansinstitut i utvecklingsländer.

Fonden förvaltas av Developing World Markets och Skandia är den största investeraren samt en av ankarinvesterarna, meddelar bolaget.

"Det är inspirerande att se utvecklingen av nya investeringsmöjligheter som bidrar till god avkastning, riskspridning och hållbar utveckling. Att vara en del av investeringar med mätbar positiv effekt på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning är mycket viktigt för Skandia", säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

Investeringen och utlåningen är kopplad till flera av FN:s mål för hållbar utveckling som fattigdomsbekämpning, minskad hunger, utbildning, jämställdhet, god hälsa, rent vatten och förnybar energi. Fonden lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som sedan finansierar mikroföretag inom områden som kvinnligt företagande. Andra lån går till att främja utveckling av jordbruk eller förnybar energi.

Utlåningen sker främst i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

"Det är mycket glädjande att vi gått i land med investeringen, som stöttar de globala målen för hållbar utveckling, med syftet att skapa väl riskavvägd avkastning och bidrar till mätbar positiv effekt. DWM har mycket lång erfarenhet av att investera inom mikrofinans och har välutvecklade processer för att måna både om de små låntagarna och att bygga diversifierade portföljer för oss som investerare. Målet är att fortsätta leta efter investeringar med god riskjusterad avkastning som har långsiktiga hållbarhetseffekter", säger Cecilia Sköld, portföljförvaltare och ansvarig för investeringen på Skandia.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561