NYHETSARKIVET
2 jul 2020 13:13
FI om rådgivare utan ansvarsförsäkringar
I processen där Länsförsäkringar Sak stäms för att man inte ersatt en skada till följd av vårdslös rådgivning har LF Sak gjort gällande att den rådgivare som lämnade de vårdslösa råden inte varit ansvarsförsäkrad vid tidpunkten då rådgivningen skedde.

Som vi berättat tidigare kräver kunden drygt en miljon kr från LF Sak för att hen fått vårdslös rådgivning, hans insatta miljon försvann i en fond som gjort investeringar i värdepapper som visat sig värdelösa.

Att den aktuella rådgivaren inte ska ha omfattats av ansvarsförsäkringen vid rådgivningen skulle det då vara upp till kunden själv att hålla reda på. Det skulle då betyda att det bolag som försäkrar rådgivarföretaget löpande ska hålla koll på vilka personer som vid varje tillfälle är försäkrade inom det bolag som har tillståndet.

Det är ett lagkrav att försäkringsförmedlare / rådgivare ska ha ansvarsförsäkring som ska hantera krav på skadestånd, som i det nu aktuella fallet. Frågan som uppstår är då om konsumenter vid varje tillfälle ska granska och själva ta reda på om den rådgivare de avser att göra affärer är försäkrad och inte bara lita på att bolaget i fråga har tillstånd från FI, vilket normalt anges på bolagets hemsidor.

Med anledning av det ställde Pensionsnyheterna några frågor till Finansinspektionen rörande risken att få råd av en oförsäkrad rådgivare. De här svaren fick vi av Peter Svensson, Senior Pressekreterare på myndigheten.

1. Är det så att ansvaret för att rådgivaren har ansvarsförsäkring ska ligga på försäkringsbolaget?

Peter Svensson (PS): Vid ansökan om att utöva försäkringsförmedling ska en bekräftelse av den juridiska eller fysiska personens ansvarsförsäkring skickas till Finansinspektionen av försäkringsbolaget. Om ansvarsförsäkringen ändras eller upphör så ska försäkringsbolaget anmäla detta till FI.

2. Granskar FI omfattningen av försäkringsskyddet vid tillståndsprövning/tillsyn?

PS: För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd (fysisk eller juridisk person) omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).

3. Om det blir fel i av- eller påanmälan kan konsumenten gå miste om skydd. Vad anser ni att man bör göra åt saken?

PS: Om du med frågan menar en eventuell skada i anslutning till om det blir fler eller färre förmedlare (till exempel från 10 till 11) kan det bli en prövning, ett tvisteärende. Se vidare svaret på fråga 4.

4. För att spara försäkringspremier skulle ett bolag med många anställda då kunna välja att bara försäkra en mindre del av de anställda. FI kan ju knappast hålla löpande register på vilka som valts ut vid varje givet tillfälle. Är det ett problem som ni sett tidigare?

PS: Nej. Om en försäkringsdistributör går från exempelvis 10 till 11 anställda ändras beloppskravet och rimligen även priset på en ansvarsförsäkring. Om bolaget ligger kvar med "2-10"-nivån i anställda utan att "växla upp" ansvarsförsäkring är det givetvis ett felaktigt beteende, säger alltså Finansinspektionens Peter Svensson.

Det ska bli intressant att se hur Stockholms Tingsrätt ser på den här frågan som definitivt lär komma upp när stämningen prövas. Om det då visar sig att kundernas undersökningsplikt av rådgivare innebär att de ska försäkra sig om att de faktiskt omfattas av den försäkring som bolaget säger sig ha är det frågan om konsumentskyddet faktiskt existerar i praktiken.

Det är ju ett lagkrav att alla som har en bil i trafik måste ha trafikförsäkring. Detta inte för att skydda föraren själv utan för att kunna ersätta andra trafikanter som kan drabbas av skador vid olyckor.

Med det synsätt som framkommer i målet mot LF Sak blir det tydligt att om kunden var trafikant skulle hen behöva kolla upp att varenda bil hen mötte hade en giltig trafikförsäkring innan man skulle våga sig på ett möte eller en omkörning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561