NYHETSARKIVET
3 jul 2020 13:25
Alecta storinvesterar i infrastrukturfonder
Alecta siktar på att öka sina investeringar i reala tillgångar som infrastruktur till 20 procent av den totala portföljen över en femårsperiod. Som en del av strategin har bolaget de senaste sju månaderna investerat nästan 6,5 miljarder kronor i flera stora globala infrastrukturfonder.

Det rör sig om tre olika fonder, varav två är globala och en med Europafokus, meddelar Alecta.

"Det här är tre stora, skalbara investeringar i infrastruktur som ger Alectas kunder möjligheten till en god avkastning. Storleken och skalbarheten bidrar till kostnadseffektivitet och diversifiering", uppger Axel Brändström, investeringschef för reala tillgångar.

Hållbarhet är en aspekt som är integrerad i de här fondernas förvaltning och investeringsprocess.

"Tillgångarna har en långsiktig hållbarhetsstrategi och distinkta kriterier för uteslutning, som passar väl med Alectas egna kriterier. Våra höga hållbarhetskrav har gjort att vi redan valt bort flera andra förvaltare", säger Frans Heijbel, chef för internationella reala tillgångar på Alecta.

Två av investeringarna gjordes i Allianz European Infrastrucutre Fund och Antin Infrastructure Partners IV, i slutet av 2019 respektive april 2020.

Den 30 juni gjordes den tredje investeringen men Alecta avslöjar inte vem förvaltaren är. Det står dock klart att bolaget investerade 300 miljoner USD i fonden.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561