NYHETSARKIVET
3 jul 2020 13:28
Solveig Zander: Subventionerat sparande är inte självklart
När frågan om ett skattesubventionerat privat pensionssparande aktualiseras så riktas det framför allt till regeringen och Pensionsgruppen. Branschen tycker att det behövs och vill trycka på för regeringen att utreda frågan ordentligt.

Frågan är viktig, men ett subventionerat pensionssparande är inte en självklarhet. Det säger riksdagsledamoten tillika Pensionsgruppenledamoten Solveig Zander (C).

- Det behöver genomarbetas ytterligare så att det verkligen gynnar dem som behöver det, säger hon.

Ett sådant sparande kan vara bra men hon menar att det är viktigare att fundera över om man ska överhuvudtaget spara eller inte.

- De som framförallt behöver spara är personer som avser att sluta arbeta tidigare eller personer som inte arbetat heltid eller gjort arbetsuppehåll under en tid. Andra som också ska fundera på privat sparande är företagare, och personer som via sitt arbete inte har tjänstepension.

Att spara är att avstå en del av sin inkomst och alla har inte en tillräckligt stor inkomst för att kunna avstå en summa varje månad.

- Det gäller till exempel ensamstående kvinnor med barn, för att belysa en jämställdhetsaspekt i sammanhanget. Placerar man sina pengar rätt är det en fördel, men det kan också vara tvärtom. Betala av på ett boende, villa eller bostadsrätt, kan också vara ett pensionssparande. Speciellt i dag med låga räntor. Skattesubventionerat sparande är ju en fördel om man ska spara. Frågan är skulle det vara rätt personer som avstår en del av sin inkomst?, undrar Zander.

Pensionsnyheterna undrade också om Pensionsgruppen anser det nödvändigt att diskutera frågan, med tanke på att den redan kommit överens om att införa inkomstpensionstillägget och därmed förstärka pensionerna något från nästa år.

- Pensionstillägget är ett tillägg som ska gälla under en period. Syftet är att pensionssystemet ska förändras så att det levererar mer pengar till systemet och därmed så att de som arbetat ska få ut mer, säger Zander.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561