NYHETSARKIVET
3 jul 2020 13:29
'Är det bra att branschen lanserar olika förslag för privat pensionssparande?'
Debatten om ett nytt skattegynnat privat pensionssparande har återigen tagit fart den senaste tiden. Frågan diskuterades bland annat under ett direktsänt webbinarium från Fondbolagens förening i juni och i veckan släppte Skandia även en undersökning där det framgick att svenskarna ser privat pensionssparande som den viktigaste frågan för politiker att lösa.

Flera förslag på vad den bästa lösningen för det privata pensionssparandet är har lanserats av olika parter. Skandia kom redan för ett par år sedan med Allemanspension. Sedermera kom Svensk Försäkring, där Skandia är medlemsbolag, ut med ett eget förslag om matchning.

Frågan är om betydelsen för privat pensionssparande urholkas lite av att närstående branschaktörer lanserar egna förslag i stället för att komma med ett enhetligt sådant.

Så är det inte, anser Skandias pensionsekonom Mattias Munter. Skandia har inget emot vare sig Svensk Försäkrings, eller andra aktörers, bidrag.

- Det föll sig så att vi på Skandia utvecklade vårt förslag om Allemanspension innan Svensk Försäkrings förslag och därmed håller vi oss till det i första hand. Vi deltog i arbetet med matchningsförslaget också, säger han.

Tanken med Allemanspension var att sänka ribban så lågt som möjligt och visa politikerna att prislappen för ett sådant initiativ inte behöver vara hög.

- I princip handlar det om att tillåta mer sparande med den lägre avkastningsskatten som gäller för pensionssparande i övrigt. Det finns dessutom inget som hindrar att man lägger på ett lager av matchning till vår Allemanspension i steg två - det har vi haft med i planeringen, säger han.

Svensk Försäkrings ekonom Eva Erlandsson uppger att branschorganisationen lanserade förslaget om matchning efter diskussioner med medlemsbolagen. Att de satsade på matchning hade att göra att det har stöd i forskning och i rapporter av OECD.

- Matchning lyfts fram som tydligt, enkelt och lätt att förstå. Det ger tydliga drivkrafter för framför allt låg- och medelinkomsttagare att spara till sin pension. För att få unga att intressera sig för pensionssparande och ta del av ränta-på-ränta-effekten som ett långsiktigt sparande ger lanserade försäkringsbranschen samtidigt med matchningsmodellen ett förslag om startbonus. Ett sparande på ett par hundra kronor i månaden kan ge 900 kronor i månaden efter skatt den dag de går i pension. Livet ut, säger hon.

Hon tillägger samtidigt att det ur ett branschperspektiv vore bra med ett gemensamt förslag men har full respekt för andras vilja att driva egna sådana vidare.

Branschen står dessutom samlad på en punkt; den vill att politikerna tar frågan på allvar, säger Munter.

- Samtidigt ska varken vi eller Svensk Försäkring i slutändan göra jobbet åt politikerna. Vi har bidragit med olika konstruktiva förslag men nästa steg är ju att man från politiskt håll tillsätter en ordentlig utredning i frågan. Och just det driver branschen med helt samlad kraft.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561