NYHETSARKIVET
13 aug 2020 13:19
Kund klagar till FI om Nord Fondkommission
Vi har nyligen skrivit att Nord Fondkommission samt tidigare vd:n för förmedlarorganisationen Säkra, Peter Uvelid genom sitt nya bolag Ymer Försäkringsförmedling & Investering Partners AB, som ingår i Nord-koncernen, ska ta över Exceeds gamla kunder. En del av rådgivarna har redan gått över från Exceed till Ymer.

Det har under sommaren inkommit ett par kundklagomål till FI om Nord som har med det konkursade fastighetsutvecklingsbolaget Aspect Properties att göra.

Nord ska ha skickat mail till kunder med en tydlig uppmaning att signera en fullmakt med Bankid, som skulle möjliggöra för Nord att kunna företräda den drabbade kundens intresse rättsligt, vad gäller Aspect Properties.

Till saken hör att det är Nord själva som distribuerat Aspects obligationslån och enligt kundens anmälan varit delaktiga i att ta fram investeringsprospekt. Dessutom skriver kunden att bolaget via sina ombud och kundkanaler rådgivit kunder att köpa Aspect Properties-obligationen samt andra lån inom Aspects-koncernen. Därför ställer sig kunden frågande till fullmaktsbegäran och skriver följande i brevet:

"Hur kan Nord ta in fullmakter i ett mål där de själva kan vara en eventuell motpart gällande exempelvis vårdslös finansiell rådgivning? Nord verkar vilja med hjälp av fullmakten kunna agera och tala i egen sak där de själva eventuellt kan bli ansvariga", enligt brevet.

Bostadsutvecklaren Aspect hamnade i kris sent förra året och moderbolaget försattes sedan i konkurs. Bolaget sålde obligationer för 250 miljoner kronor.

Aspects koncernstruktur består enligt det gamla prospektet för emissionen av flera bolag. Det kan tilläggas att Ymer-grundaren Peter Uvelid står som verkställande direktör för två av dessa bolag, Aspect Vasaåsen 2016:2 projekt AB samt Aspect Hospitality 2016:1 AB. För bägge är dessutom Nord Fondkommissions vd Charlotte Bergwall Nilsson skriven som ordförande.

Pensionsnyheterna har sökt Bergwall Nilsson för en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561