NYHETSARKIVET
14 aug 2020 13:01
Ny säsong i Falcon Funds inleds på måndag
Den 17 augusti startar nästa maratonrättegång i Falcon Funds-målet. Målet omfattar misstänkta brott under perioden 2015-2016. Den huvudförhandlingen pågår till den 7 december och dom väntas i mitten av januari. Den 17 april dömde tingsrätten de då fyra åtalade till långa fängelsestraff i del 1 och skadestånd på 307,5 Mkr. Huvudmannen i det målet, Mark Bishop, valde att inte överklaga sin dom och han avtjänar sitt straff på 7 år och 6 månader från den 5 juni, då hovrätten fastslog domen.

De övriga tre dömda överklagade sina domar till hovrätten och där pågår huvudförhandling fram till slutet av september. Den andra huvudpersonen i Falcon Funds-bedrägeriet, Max Serwin, är fortsatt häktad på grund av flyktfara.

Jämte honom på de åtalades bänk finns nu bara hans vän och affärskollega Afram Gergeo, som släpptes ur häktet i mars med anmälningsplikt och indraget pass. Max Serwin dömdes i del 1 till 6 år och 9 månader. Då maxstraffet för de ekonomiska brott han står åtalad för är 8 år, så riskerar han bara påfyllning med 1 år och 3 månader i del 2. Afram Gergeo var inte bland de åtalade i del 1, men han satt häktad i drygt ett år.

Rättegången inleds nästa vecka med sakframställan från åklagarna i tre dagar. Deras förundersökningsmaterial uppgår till 30 000 sidor, varav största delen omfattar utländska transaktioner. Den 24 och 26 augusti håller de två huvudombuden sin respektive sakframställning. Det är advokat Thomas Olsson för Max Serwin och advokat Robin Söder för Afram Gergeo. Sedan startar förhören med de åtalade men även Mark Bishop är kallad.

Från 17 september till sista november ska rätten lyssna på 34 olika vittnesförhör. De flesta av dessa vittnen hör hemma på Malta, där Falcon Funds var registrerat. Men det genomförs även förhör på länk med vittnen i USA, Schweiz och England. Rättegången avslutas med slutanföranden den 2 och 4 december. Då finns också dom från hovrätten om överklagandena kring del 1. Så det är inte omöjligt att det kan bli en tredje säsong.

Ola Hellbom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561