NYHETSARKIVET
17 aug 2020 12:36
EIOPA lämnar utkast till färdiga PEPP-regler
Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) lämnade den 14 augusti ett utkast med regler och tekniska standarder för hur den gränsöverskridande pensionsprodukten PEPP ska se ut till EU-kommissionen.

Med detta ska kommissionen nu kunna gå vidare och implementera ramverket samt leverera produkten. I ramverket som EIOPA tagit fram finns enligt myndigheten tydliga kvalitetskriterier som ska följas av branschen. Samtidigt har utrymme lämnats för innovation och konkurrens för att säkerställa bättre pensionsutfall, skriver EIOPA.

Två obligatoriska dokument för kundinformation har tagits fram; en så kallad PEPP Key Information Document samt en PEPP Benefit Statement, som ska utgöra standarden för vilken information ska ges till kunderna.

Myndigheten meddelar även att onlinedistribution blir nyckeln för PEPP:s framgång i Europa samt att produkten blir kostnadseffektiv.

Som vi redan skrivit flera gånger genom åren så väntas PEPP inte få någon större genomslagskraft i Sverige, med tanke på att vi saknar skatteincitament för privat pensionssparande numera. Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren har till exempel i en debatt i Stockholm för två år sedan kallat PEPP för en död produkt på grund av avsaknaden av skatteincitament i Sverige.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561