NYHETSARKIVET
17 aug 2020 12:37
FI bedriver undersökning om Nord Fondkommission
Vi har tidigare skrivit om värdepappersbolaget Nord Fondkommission i samband med övertagandet av kunder från Exceed. Dessutom har det förekommit kundklagomål på bolaget som har med begäran av fullmakt från kunder att göra. Nord ville ha fullmakt för att eventuellt företräda kunder vid en rättslig process gällande det konkursade bostadsutvecklarbolaget Aspect Properties, där Nord själva var med om att ta fram prospekt och distribuera obligationslån i bostadsbolaget.

Tidigare under sommaren erfor vi också att det pågick en undersökning av bolaget hos Finansinspektionen. Det visar sig stämma, något som Victoria Ericsson från FI:s presstjänst bekräftar.

- Vi har en undersökning av omsorgsplikt vid rådgivning av Nord Fondkommission, säger hon.

Exakt vad som ligger bakom Fi:s rubricering av ärendet berättar inte myndigheten. Men enligt Daniel Eriksson, expert hos regelverkskonsulten Luminatum, kan det handla om att man inte tillräckligt noga tagit reda på kundens behov utan snarare satsat på att sälja det som varit mest lönsamt för säljarna.

- Basen för omsorgsplikten är att kundens intresse alltid ska gå före värdepappersbolagets eller dess anställdas intressen. Det är inte orimligt att tro att det kan handla om bristande intressekonfliktshantering, säger han och tillägger:

- Ett värdepappersinstitut måste exempelvis visa omsorg om sina kunder genom att de finansiella instrument som det tillverkar är lämpliga och prisvärda för kunderna de säljs till. Ofta används investeringsrådgivare för att sälja instrumenten. En investeringsrådgivares huvuduppgift är egentligen att ge kunden kloka råd om en lämplig tillgångsallokering så att kunden uppnår rätt risknivå och tidshorisont, inte att sälja specifika finansiella instrument. Det är dock inte ovanligt att rådgivarens lön och status baseras på försäljningsvolym snarare än om kunden fått kloka råd, säger Eriksson till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561