NYHETSARKIVET
18 aug 2020 13:39
Oljefonden tappar nästan 200 miljarder första halvåret
Avkastningen för Norges statliga fondjätte Oljefonden, eller Statens Pensjonsfond Utland som den formellt heter, blev -3,4 procent för det första halvåret. Det framgår av den färska rapporten som presenteras i en direktsänd presskonferens idag.

Det negativa resultatet innebär att fonden tappade 188 miljarder norska kronor hittills i år, vilket låter mycket men å andra sidan har den över tio biljoner kronor under förvaltning.

Av fondens tre tillgångsslag var det bara räntebärande värdepapper som levererade positiva siffror. Där blev avkastningen 5,1 procent. Aktier och fastigheter tappade däremot och redovisade -6,8 respektive -1,6 procent.

Den totala avkastningen var 11 baspunkter lägre än fondens jämförelseindex, enligt rapporten.

"Det var väldigt stora rörelser på aktiemarknaden den här perioden. Året började med optimism men utsikterna försämrades snabbt när coronaviruset började spridas globalt. Å andra sidan stoppades större nedgångar på aktiemarknaderna med hjälp av massiva penningpolitiska åtgärder", uppger vice vd:n Trond Grande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561