NYHETSARKIVET
18 aug 2020 13:40
Arbetsgivarverket ger pensionärsskatten varken tummen upp eller ner - ’saknas en analys’
Arbetsgivarverket vill varken tillstyrka eller avstyrka förslagen i promemorian om ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år. Detta på grund av en avsaknad av analys, skriver verket i sitt yttrande.

Däremot tycker Arbetsgivarverket att stegvisa skattesänkningar för personer över 65 år sammantaget påverkat incitamenten för att jobba vidare för de äldre. Sannolikt är att det minskat både arbetsutbudet bland äldre och därmed påverkat ett längre arbetsliv.

"Arbetsgivarverket saknar dock en mer utförlig analys av hur arbetsutbudet kan komma att påverkas av förslaget samt vilka konsekvenser det indirekt får på skatteintäkter, kompetensförsörjning och ambitionerna att fler ska jobba längre upp i åldrarna", skriver verkets ställföreträdande generaldirektör Åsa Krook och tillägger att det är därför man inte vill till- eller avstyrka.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561