NYHETSARKIVET
18 aug 2020 13:40
Pensionärsorganisationer backar skattesänkningar för personer över 65
I slutet av juni skickade regeringen ut promemorian om ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år på remiss. Detta för att man ska kunna begrava det som kommit att kalas pensionärsskatten.

Av de hittills inkomna remissvaren framgår bland annat att pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet pensionärsgemenskap ger sitt stöd till förslaget.

Organisationerna skriver att löneinkomst och pensionsinkomst ska beskattas lika då pension är uppskjuten lön och att de därför ställer sig bakom förslaget. Samtidigt tillägger de att förslaget måste prioriteras och påminner om att det redan 2018 aviserades att denna skillnad i beskattning skulle tas bort till 2020, vilket inte hänt.

Pensionärsorganisationerna vill däremot att åldern inte ska vara avgörande för hur inkomsten beskattas. Det förhöjda grundavdraget riktar sig till dem som vid beskattningsårets början fyllt 65 år eller är äldre vilket innebär att en person som går i pension tidigare under en period får betala högre skatt. Lika skatt ska gälla alla, menar organisationerna i det gemensamma yttrandet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561