NYHETSARKIVET
18 aug 2020 13:42
Max Matthiessen ökade nettoomsättningen med 3,4 procent förra året
Nettoomsättningen för Max Matthiessen uppgick till 1,5 miljarder kronor för helåret 2019. Resultatet efter skatt uppgick till 279 miljoner kronor och nettoomsättningen steg med 3,4 procent. Det framgår av moderbolaget MM Holdings årsredovisning som lämnades in i juni.

Resultatet innan skatt blev 348 miljoner kronor och har enligt rapporten ökat med 5,1 procent jämfört med föregående år. Den främsta anledningen till ökningen är ökade provisionsintäkter på grund av en växande underliggande affär, framgår det av rapporten.

Av nettoomsättningen på 1,5 miljarder kronor är det provisionsintäkterna som står för 718 miljoner. Förvaltningsintäkter uppgick till 763 miljoner kronor. Provisionsintäkterna är 7,5 procent högre än föregående år, enligt redovisningen.

Bland väsentliga händelser under fjolåret lyfter bolaget fram att "ett omfattande strategiarbete genomförs" och att koncernens vision och mål formuleras både på kort och lång sikt inom alla affärsområden. Affärsområdet Max Matthiessen Värdepapper har lanserat en egen depåplattform och diskretionära förvaltningstjänster som en del av en större satsning inom förmögenhetsförvaltning.

I redovisningen lyfter bolaget också fram att det, för att säkerställa en fortsatt stark värdetillväxt, lagt fokus på att nå nya kundsegment genom ett förstärkt regionalt kontorsnätverk. Det gäller både liv- och sakområdet. Förutom förmögenhetsförvaltningen har bolaget inom fondförvaltningen börjat arbeta för att komplettera utbudet för att "tillgodose behoven hos en större kundgrupp och möta den ökade prispressen".

När det gäller händelser efter räkenskapsårets utgång så nämns det att situationen kring covid-19 gjort att bolaget väntar sig ett visst tapp på grund av negativ börsutveckling och minskade provisionsintäkter. Prognosen för 2020 är fortfarande ljus, enligt bolaget. Kundaktiviteten ligger också på fortsatt hög nivå med en stor andel digitala rådgivningsmöten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561