NYHETSARKIVET
21 sep 2020 13:31
Pensionsgruppen: Viktigt att räta ut frågetecken innan vi går vidare
Regeringsuppdraget till Pensionsmyndigheten att blixtutreda det första steget av fondtorgsreformens 29-punktsprogram är viktigt för det fortsatta arbetet med steg 2 och det upphandlade fondtorget.

- Jag ska inte sticka under stol med att Pensionsgruppen haft många och långa diskussioner om fondtorget och regeringsuppdraget är bra eftersom det är viktigt för oss att räta ut några frågetecken innan vi går vidare. Uppdraget är lite kopplat till att vi behöver en rejäl utvärdering av steg ett först, säger Liberalernas Bengt Eliasson, ny ledamot i Pensionsgruppen, till Pensionsnyheterna.

Vid det senaste mötet inom Pensionsgruppen diskuterades bland annat att det behövdes mer faktainsamling och en uppföljning av det första steget i reformen. Alla ledamöter måste känna sig bekväma med att tillräckligt mycket information finns på plats, enligt Eliasson.

- Samtidigt är det viktigt att betona att vi rullar processen långsamt framåt i alla fall, men vi löper inte linan ut ännu, säger han.

Det senaste mötet var i augusti och allianspartierna framförde då fyra punkter där de ville ha bättre underlag. Den fjärde punkten var att utvärdera steg 1 så att alla fick veta var bristerna finns kvar. Med brister syftades specifikt på möjligheten för bedragare att lura personer till en fond, likt det som hände med Falcon Funds, säger Centerpartiets Solveig Zander.

- Det ska redovisas till den 14 oktober vilket betyder att vi ska kunna fatta beslut om direktiven till att börja färdigställa ett upphandlat fondtorg under innevarande år. Självklart kan det innebära att vi lägger större vikt vid något och mindre vikt vid något annat. All information som gör beslutet bättre är en fördel, säger hon.

Zander uppger även att Pensionsgruppen skulle träffats igen förra veckan men mötet ställdes in då regeringskansliet behövde mer tid för att ta fram dokument och förslag till hur ett fondtorg kan vara upphandlat utan att offra valfriheten för spararna.

Valfriheten är den stora frågan för flera av Pensionsgruppens ledamöter och har lyfts flera gånger tidigare. Hos vissa finns det fortfarande en inneboende oro att ett upphandlat fondtorg ska leda till färre valmöjligheter och att för mycket kapital hamnar hos AP7.

- Valfriheten är det viktiga. Det är det vi måste säkerställa, säger Liberalernas Bengt Eliasson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561