NYHETSARKIVET
21 sep 2020 13:32
Pensionsmyndigheten ska utvärdera effekterna av steg 1
Nu har Pensionsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av det första steget av premiepensionsreformen. Det är alltså utfallet av 29-punktsprogrammet som infördes den 1 november 2018 som myndigheten ska redovisa för regeringen. Deadline är satt till den 14 oktober.

I uppdraget står att utvärderingen ska så långt det är möjligt redovisas uppdelat på de skilda punkterna. Förutom det ska även en sammanvägd bedömning av effekterna hittills göras tillsammans med en bedömning av effekterna på längre sikt, enligt uppdraget.

Som bakgrund skriver regeringen också att Pensionsgruppen konstaterat att systemet inte fungerat tillfredsställande och att det ska reformeras i två steg. Det andra steget är ett upphandlat fondtorg, som just nu bereds inom regeringskansliet.

Steg två är inte beroende av effekterna av steg 1 men som en del i arbetet är det värdefullt att kunna ta ställning till effekterna av det första steget innan.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 oktober till regeringskansliet samt till Pensionsgruppen vid ett senare tillfälle.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561