NYHETSARKIVET
21 sep 2020 13:32
34 miljoner mer till Pensionsmyndigheten i höstbudgeten
Det blir ett större anslag till Pensionsmyndigheten, enligt den nya budgetpropositionen. Anslaget ökas med 34 miljoner kronor och det har att göra med arbetet med inkomstpensionstillägget i första hand samt överenskommelser om nya riktåldrar i andra hand.

Efter förslaget i vårändringsbudgeten ökades anslaget redan med 43 miljoner kronor.

"Myndighetens arbete med anledning av inkomstpensionstillägget har visat sig vara förknippat med högre utgifter än vad som tidigare beräknats. Anslaget bör därför ökas med 26 000 000 kronor. Genomförandet av Pensionsgruppens överenskommelse om justerade pensionsåldrar (…) medför ökad administration och behov av systemutveckling hos Pensionsmyndigheten. Utgifterna för systemutveckling bedöms nu bli högre än vad som tidigare beräknats. Anslaget bör därför ökas med 8 000 000 kronor. Sammantaget bör därmed anslaget ökas med 34 000 000 kronor", enligt budgetpropositionen.

Nya budgeten för Pensionsmyndigheten blir nu 672,9 miljoner kronor.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561