NYHETSARKIVET
22 sep 2020 14:06
Norges regering vill ändra i oljefondens placeringar - mer USA, mindre Europa
Igår hade Norges regering en presskonferens om förvaltningen av oljefonden. En av sakerna som finansdepartementet nu vill göra är att ändra om i aktieindexet för fondens globala placeringar.

Departementet vill nu vikta ner allokeringen till Europa och öka i USA och Kanada istället. Ändringen ska bättre spegla var i de noterade globala bolagen det skapas mest värde, enligt finansministern Jan Tore Sanner.

Någon ändring i indexet till förmån för en högre allokering till tillväxtmarknader gjordes däremot inte. Den norska regeringen noterade att tillväxtländer har potential men även betydligt högre volatilitet, svagare institutioner och mindre transparens. Därför föreslås inte ökad aktieandel där i nuläget.

Inte heller kom det något förslag från departementet att låta oljefonden börja investera i onoterade bolag. Just nu tillåter mandatet bara att fonden investerar i ett onoterat bolag om en börsintroduktion ska göras inom kort. Nu säger departementet bara att en utvidgning av mandatet diskuteras vidare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561