NYHETSARKIVET
22 sep 2020 14:07
Söderberg & Partners gör första investeringen i sin påverkansfond
Söderberg & Partners påverkansfond Aktiv Påverkan har nu gjort sin första investering. Det skedde under våren och gjordes i industrihandelsbolaget Bergman & Beving i syfte att stoppa barnarbete i underleverantörsleden.

Bolaget Bergman & Beving driver flera varumärken i industri- och byggsektorn. Ett av dem är Guide, som tillverkar och säljer arbetshandskar och under arbetet med att identifiera potentiella investeringar för fonden konstaterades att Guide verkar i en sektor där risken för att barn används på någon nivå i tillverkningsprocessen är hög.

Investeringen gjordes efter att Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business hjälpte fonden att fatta beslut genom att bidra med fakta och frågor för analysen.

Fonden lanserades av Söderberg & Partners under hösten 2018 med syftet att investera 15 till 20 procent av det totala kapitalet till investeringar som är i linje med pensionsspararnas kollektiva önskemål. I samband med lanseringen fick Novus i uppdrag att ta reda på vilka frågor som svenska pensionssparare helst vill påverka med sina pensionspengar.

Svaret blev just att motverka barnarbete.

"Barn som tvingas arbeta istället för att få gå i skola och utbilda sig är en av de mest centrala utmaningarna bakom flera av FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi är därför väldigt glada att Söderberg & Partners vände sig till oss för att få hjälp att sondera och utvärdera hur och var deras kunders pensionspengar kan göra störst skillnad i frågan om att förhindra barnarbete. Det är en mycket komplex utmaning som många företag kan bli bättre på att medvetet adressera, och vi hoppas att fler aktörer inom finansbranschen kan bli inspirerade av Söderberg & Partners sätt att angripa frågan", säger Alexandra Frenander, konsult på Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business.

Söderberg & Partners planerar fler påverkansinvesteringar.

"Vi är väldigt glada att äntligen fullt ut kunna realisera vår idé att låta pensionssparare själva välja vad deras sparpengar ska användas till för att förändra och förbättra världen de ska åldras i. Investeringen i Bergman & Beving är den första av flera som fonden Aktiv Påverkan kommer att genomföra med spararnas kollektiva vilja och mandat i ryggen, och vi hoppas verkligen att fler fondaktörer kan bli inspirerade av vår modell för att engagera pensionssparare och aktivt påverka den globala utvecklingen", säger Johanna Påhlsson, ansvarig projektledare för Aktiv Påverkan på Söderberg & Partners.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561