NYHETSARKIVET
22 sep 2020 14:08
FI föreslår nya avgifter för försäkringsbolag och pensionsstiftelser
I en ny avgiftsrapport från Finansinspektionen föreslås ändrade avgifter för vissa försäkringsföretag, försäkringsförmedlare samt pensionsstiftelser.

Bland förslagen är att de årliga avgifterna för försäkringsförmedlare som är fysiska personer justeras så att de undantas från avgift. Dessutom ska avgiften för förmedlare som är juridiska personer justeras ner.

En förmedlare som är en fysisk person betalar idag 2 000 kronor varje år och juridiska personer registrerade enligt lagen om försäkringsdistribution betalar 2 000 kronor för varje anställd. Lägsta avgift är 5 000 kronor. En juridisk person som är anknutet ombud enligt LFD betalar 5 000 kronor.

"Fysiska personer som är försäkringsförmedlare och registrerade enligt 2 kap. 3 eller 4 § LFD föreslås undantas från avgift. Avgiften kan dock behöva återinföras om förutsättningarna ändras. FI föreslår dessutom att avgiften för de försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 4 § LFD (anknutna) sänks från 5 000 till 2 000 kronor. Dessutom föreslås den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 3 § LFD sänkas från 5 000 till 2 000 kronor", skriver FI.

Vad gäller pensionsstiftelser så visar avgiftsgruppen ett underskott för 2019. Deras avgift höjdes från 2018 till 2019 på grund av regelarbetet i samband med genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet i tryggandelagen.

Pensionsstiftelser betalar idag en årlig avgift på 15 000 kronor.

Med anledning av IORP 2 har FI fått ett utökat tillsynsansvar över sektorn och bevakar dessutom fler stiftelser än tidigare. Tillsynens omfattning varierar med hur många lagkrav som stiftelserna omfattas av, vilket enligt tryggandelagen bestäms av hur många personer pensionsstiftelserna tryggar utfästelser om pension till.

"FI föreslår därför, med stöd av 37 § första stycket, att de pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner för 1-15 personer ska omfattas av en årlig avgift på 2 000 kr, de pensionsstiftelser som tryggar pensioner för 16-99 personer ska omfattas av en årlig avgift på 5 000 kr och de pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner för minst 100 personer ska omfattas av en årlig avgift på 20 000 kr. De pensionsstiftelser som själva har anmält att de beslutat att tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § första och andra styckena föreslås betala en årlig avgift på 20 000 kr. På så vis kommer de pensionsstiftelser som FI ska utöva den mest omfattande tillsynen över betala samma avgift", skriver FI i rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561