NYHETSARKIVET
22 sep 2020 14:09
Lång väg innan Pensionsmyndighetens stämning av Allra kan prövas
Den 14 september hölls en så kallad muntlig förberedelse i målet mellan Allra och Pensionsmyndigheten. Myndigheten har stämt Allra på drygt 200 miljoner kr som man anser att de tillskansat sig från spararna.

En muntlig förberedelse innebär att parterna och deras ombud träffas i domstolen för att planera fortsättningen av processen både till tid och innehåll.

Det som nu framkommit är att myndigheten ska inkomma med ytterligare uppgifter i målet
och att domstolen vill att den ska vara inlämnad nu i november.

Sen ges Allra och deras advokater från Gernandt & Danielsson tid på sig, tre månader, för att reagera på den uppgiften. Det betyder att vi är inne i februari 2021.

- Det kommer att bli en utdragen process. Parallellt med vår process kommer ju överklagandet av Allras friande dom i brottmålet upp i Svea hovrätt i vår. Då kommer ombuden vara upptagna och denna processen att pausas, säger Anna Åkesson, enhetschef på juridikavdelningen på Pensionsmyndigheten, till Pensionsnyheterna.

Myndighetens bevisuppgift ska lämnas in i augusti 2021 och nu har Allra flaggat för att man kan komma att begära editionföreläggande dvs en framställan till domstolen att Pensionsmyndigheten skall förete viss handling eller visst bevis.

- Vi vet inte ännu vad det är för uppgifter som Allra vill komma åt genom edition, men det är domstolen som beslutar om vi ska föreläggas att förete en viss handling, säger Anna Åkesson.

Sammantaget betyder det här att Pensionsmyndighetens krav på Allra kommer att hamna långt bak i kön och att någon huvudförhandling inte lär äga rum förrän tidigast under 2022. Rättvisans kvarnar mal, långsamt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561