NYHETSARKIVET
16 okt 2020 12:38
Pensionsmyndighetens trad avkastar 3,13 procent för årets tre första kvartal
Premiepensionens traditionella försäkring har levererat en avkastning på 3,13 procent för årets nio första månader. Som jämförelse kan noteras att värdeutvecklingen för motsvarande period förra året uppgick till 17,98 procent.

Sedan november 2019 är tradförsäkringen fossilfri och jämfört med ett globalt index som innehåller fossila bolag så var den 3,4 procentenheter bättre under årets första nio månader. Nuvarande återbäringsräntan är fem procent.

Portföljen uppgick till 51,4 miljarder kronor per den 30 september.

Även efter årets första åtta månader var premiepensionens trad bättre än index innehållande fossila bolag. Vid slutet av augusti var aktieportföljens avkastning -0,36 procent jämfört med -3,47 procent för benchmark.

- Att det skulle vara positivt så här tidigt hade vi inte väntat oss men det är en glädjande utveckling. Även om det studsar tillbaka på kort sikt så anser vi att det här leder till bättre resultat för oss på lång sikt, sa fondtorgschefen Erik Fransson när vi pratade med honom om utvecklingen förra månaden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561