NYHETSARKIVET
16 okt 2020 12:38
Max Matthiessen: Domen är överklagad och har inte vunnit laga kraft
Max Matthiessens vice vd Glenn Nilsson bekräftar att det är två medarbetare vid bolagets Umeåkontor som nu fällts i Stockholms tingsrätt. Han skriver följande till Pensionsnyheterna i ett mejl till redaktionen:

"Jag kan bekräfta att villkorlig dom har fallit mot två medarbetare. Värt att notera är att domen ej ännu har vunnit laga kraft på grund av överklagan. Jag vill också påpeka att individerna inte arbetar med finansiell rådgivning eller placeringsrådgivning men vi ser självklart mycket allvarligt på förseelser av den här typen.

Vi har rapporterat incidenterna till InsureSecs disciplinnämnd och inväntar deras uttalande i frågan. Vi har även informerat Finansinspektionen och skärpt våra interna riktlinjer kring värdepappershandel till att omfatta samtliga medarbetare."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561