NYHETSARKIVET
16 okt 2020 12:39
Två anställda vid Max Matthiessen fällda i insiderhärva
Två anställda hos Max Matthiessen i Umeå har fällts i Stockholms tingsrätt. De båda döms till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst, men tingsrätten skriver att straffvärdet motsvarar fängelse i fyra månader.

Under våren 2018 var det börsnoterade bolaget Hybricon Bus Systems AB (Hybricon) anbudsgivare i en upphandling avseende leverans av elbussar och laddstationer till Umeå kommun.

Den 14 maj 2018 fattades tilldelningsbeslut för en konkurrent till Hybricon, vilket resulterade i ett kraftigt fall för Hybricons aktiekurs. En av cheferna på Hybricon ska via SMS ha läckt information om utfallet av upphandlingen till de nu dömda personerna, innan informationen blev offentliggjord. Dessa ska då sålt aktier för att begränsa sina förluster och samtidigt betalat uppgiftslämnaren för informationen.

Hela förfarandet har präglats av en minst sagt naiv syn på vad man får och inte får göra, och om man läser domen är det tydligt att brotten varit lätta att utreda för åklagaren eftersom man till exempel använt sig av egna telefoner som varit lätta för åklagaren att ta del av genom att läsa SMS meddelanden av typen "sälj!".

Domstolen har använt sig av marknadsmissbruksförordningen MAR som följer av EU-regleringen. Tingsrätten är än så länge osäker på vilket straffvärde de av tingsrätten konstaterade brotten ska innebära. Detta är något som måste fastställas i domstolspraxis och tingsrätten skickar nu den stafettpinnen vidare till hovrätten genom att skriva så här i domen:

"Ett av motiven till införandet av marknadsmissbruklagen var att straffen enligt regeringen och EU regelmässigt sattes för lågt och att en straffskärpning därför var nödvändig. Brott som stör handeln med värdepapper har vidare ett visst artvärde (se prop. 2016/17:22 s. 292 ff. och NJA 2008 s. 292). Det saknas dock tydlig överrättspraxis vad avser straffmätning efter marknadsmissbrukslagens införande."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561