NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:51
Analys: Så här mycket tjänar man på att gå i pension gradvis
Fortsätt jobba efter 65 år, ta ut pensionen på deltid och få betydligt mer pengar i disponibel inkomst. Ännu bättre är att helt skjuta upp pensionsuttag och fortsätta jobba. Efter 65 år får man ett jobbskatteavdrag och dessutom fortsätta betala in till pensionen, enligt Swedbank.

Banken har analyserat hur mycket en lärare kan få mer i pension om hen fortsätter jobba i två år till efter 65 fyllda samt hur mycket mer hen kan vänta sig vid pensionsuttag på deltid.

Går läraren i pension vid 65 blir pensionen 19 000 kronor efter skatt. Fortsätter läraren arbeta heltid i två år så ökar pensionen med knappt 2 000 kronor efter skatt. Men hen kan även gå i pension på deltid och ändå få en högre pension vid 67 år än vid 65.

"Om en lärare jobbar kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år blir pensionen 20 200 kronor per månad efter skatt vid 67 år, om man också väntar med att ta ut sin tjänstepension tills man fyllt 67 år. Det är 1 300 kronor mer i plånboken än om hen skulle gått i pension på heltid vid 65 år", säger Swedbanks ekonom Madelén Falkenhäll.

Swedbank har även försökt titta på den disponibla inkomsten under åren 65 till 67 och hur stora skillnaderna är mellan en lärare som slutar arbeta vid 65 jämfört med en som fortsätter till 67.

Läraren som jobbar kvar på heltid till 67 års ålder och sedan går i pension får under de tre åren en inkomst på ungefär 960 000 kronor. Den som jobbar kvar på 75 procent och tar ut allmän pension på 25 procent i två år för att gå i pension på heltid vid 67 får en total inkomst på knappt 880 000 kronor medan den som går i pension på heltid vid 65 år får drygt 680 000 kronor under treårsperioden.

"Om man orkar kan man alltså tjäna på att gå i pension gradvis, det vill säga trappa ner med några års deltidsarbete samtidigt som man tar ut delar av sin allmänna pension. Då får man ta del av ett högre jobbskatteavdrag och dessutom fortsätter man betala in till sin allmänna pension. Man har rätt att arbeta kvar efter 65 år, men det sker i samråd med arbetsgivaren, särskilt om man går från heltid till deltid", säger Madelén Falkenhäll.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561