NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:54
Vägledning om kundkännedom vid försäkringsförmedling på gång
Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har i år tagit fram en branschvägledning om kundkännedom för försäkringsförmedlare.

I juni startades en öppen konsultation om det utkast Simpt tagit fram som omfattade bland annat frågor om allmän riskbedömning, att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning samt övervakning och intern kontroll. Konsultationen stängdes den 11 september.

I nuläget finns fortfarande bara ett utkast till vägledningen publicerad. Det är först när synpunkterna hanterats och antagits av Simpts styrgrupp som de publiceras i färdigt format.

Bakom Simpt står Svensk Försäkring, SFM samt fem andra branschorganisationer och syftet är just att ta fram vägledningar som beskriver hur branschen tolkar och följer penningtvättsregelverket i olika delar.

Kundkännedom inom försäkringsförmedling är nytt för årets vägledningar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561