NYHETSARKIVET
12 nov 2020 12:54
Panel: Trenderna som driver pensionsbolagens intresse för infrastruktur
Ett par teman och "megatrender" som just nu styr pensionsbolagens allokering inom infrastruktur är digitalisering och reducering av koldioxidavtrycket, eller så kallad "decarbonization".

Det gäller åtminstone för Kåpan Pensioner och danska pensionsbolaget Velliv, vars företrädare diskuterade ämnet i gårdagens digitala panelsamtal med Alina Osorio från nordamerikanska förvaltaren Fiera Infrastructure.

Panelsamtalet arrangerades av förlaget Nordic Investor.

Mikael Falck, Kåpans chef för alternativa investeringar, tog just upp dessa två teman som mest drivande för allokering i tillgångsklassen just nu och fick medhåll av Vellivs portföljförvaltare Snorre Kofoed-Hansen.

Kofoed-Hansen utvecklade med att nämna datacenter, fiber och telekom som sektorer pensionsbolaget vill investera i just nu.

- Det vi tidigare saknar är fjärrvärme och det var anledningen till att vi valde vår senaste förvaltare inom infrastruktur, sa han under samtalet.

För Kåpans del hamnar infrastruktur under kategorin alternativa investeringar tillsammans med bland annat fastigheter när reala tillgångar summeras. Inom reala tillgångar har Kåpan 15 procent av kapitalet, men bara 2,2 i just infrastruktur, enligt Falck.

- Det är ganska lågt i mitt tycke och vi skulle gärna vilja öka det till tre procent åtminstone, sa han.

Det är ingen hemlighet att infrastruktur börjar bli allt mer intressant för pensionsbranschen. Det är samhällsviktigt och kan ge en stabil avkastning, vilket många efterfrågar just nu. Till och med innan pandemin närde många i branschen en oro över var den framtida avkastningen ska komma från, när den är så låg eller nästan obefintlig inom tidigare så stabila tillgångar som räntebärande värdepapper.

AP-fonderna skapade det egna infrastrukturbolaget Polhem Infra förra året. När Pensionsnyheterna talade med Polhems vd Mikael Lundin i samband med köpet av Telia Carrier i oktober så lyfte han precis samma sektorer som mest attraktiva som Kåpan och Velliv gjorde.

- Våra huvudspår är energi, förnybar infrastruktur, värme, transport och digital infrastruktur, sa Lundin.

Fiera Infrastructures Alina Osorio uppgav att infrastruktur inte undgått prövningarna som pandemin fört med sig i år. Samtidigt menar hon att tillgångsklassen för hennes bolags del stått emot väl.

För Kåpans del är bara 27 procent av infrastrukturportföljen kopplad till BNP-utvecklingen, vilket enligt Falck varit väldigt gynnsamt.

- Det har varit en av våra bästa tillgångar nu. Vi hade dock investeringar i vissa trafikrelaterade tillgångar som vi sålde innan Covid-19, vilket gynnade portföljen också, sa han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561