NYHETSARKIVET
13 nov 2020 13:34
Oljeläckage i Länsförsäkringars stopp mot fossilinvesteringar
Länsförsäkringar slog på trumman och meddelade i veckan att man skulle skärpa reglerna kring investeringar i bolag som är verksamma inom prospektering och utvinning av olja och gas i de egna fonderna och investeringsportföljerna för Länsförsäkringar Liv, Fondliv och Sak.

Men enligt DI idag finns det bolag som kommer undan bannlysningen, som gör att det läcker olja och gas hos Länsförsäkringar.

Det gäller till exempel de amerikanska jättarna Exxon och Chevron, vars aktier inte utesluts.

Detta trots att bolagens egna årsredovisningar enligt DI gör att de borde varit med på listan.
Länsförsäkringar uppger för DI att man nu ska se varför de här bolagen finns med på listan som LF hämtar från bolaget Trucost.

Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar inom kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar Liv, säger till DI att underlaget för beslutet om uteslutning kommer från förvaltarens leverantör, Trucost.

"I det underlag vi får från vår leverantör så påvisas inte den andelen som möter vårt kriterium", säger han.

Så fossilinvesteringar kommer även fortsättningsvis finnas kvar bland Länsförsäkringars innehav till dess att bolaget väljer att kasta ut dem. Det är något som Handelsbanken, SPP och även Skandia gjort, enligt DI.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561