NYHETSARKIVET
13 nov 2020 13:36
Försäkringsförmedlare återkallar sina tillstånd på löpande band
100 försäkringsförmedlare har på egen begäran återkallat sina tillstånd hos Finansinspektionen enbart under veckans tre första dagar. Med tanke på att FI utfärdat totalt 1 175 tillstånd för försäkringsdistribution, så är det en anmärkningsvärd minskning på kort tid. Förklaringen ligger i att de förmedlare som återkallat sina tillstånd istället opererar under tillstånd från de moderbolag de numera tillhör.

Enligt branschorganisationen Sfm:s vd Karin Lindblad är det främst Söderberg & Partners som har begärt att alla de mindre förmedlarbolag de har lagt under sig på senare år, framöver ska operera under tillstånd från moderbolaget. Även Säkra byter ut sin tidigare franchisemodell och anställer istället sina förmedlare, så att de inte längre bedriver verksamhet under eget tillstånd.

Max Matthiessen, som blivit den mest aktiva aktören på förmedlarmarknaden efter att ha fått ny ägare och ny ledning, har kommit längst i utvecklingen mot att knyta upp sina försäkringsförmedlare. Enligt Finansinspektionens företagsregister opererar 241 förmedlare under Max Matthiessens tillstånd. Söderberg & Partners har 117 förmedlare under sitt tillstånd, men det antalet kommer att öka kraftigt om veckans trend fortsätter. Totalt har Söderberg & Partners totalt 407 förmedlare under sin hatt.

Säkra har enligt FI:s företagsregister 53 dotterbolag och fyra förmedlare som opererar under deras tillstånd. Den fjärde större förmedlarorganisationen Tydliga håller fortsatt fast vid franchisemodellen, där deras förmedlare bedriver verksamhet under egna tillstånd.

Ola Hellblom

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561