NYHETSARKIVET
13 nov 2020 13:37
Ännu en brutal sågning av Allras expertvittne inlämnat till hovrätten
Som vi berättat har Pensionsmyndigheten nu tagit fram nya sakkunnigutlåtanden inför den kommande processen i hovrätten, där det handlar om brottmålet och den skadeståndstalan som Pensionsmyndigheten driver. Det första, som refererades mer utförligt igår, är skrivet av Henrik Käll, tidigare verksam på Nordea.

Det andra är författat av Phoebus Theologites, en man med 20 års erfarenhet av den institutionella kapitalförvaltningsindustrin och då framför allt på optionsmarknaden, både som köpare och arrangör.

Han har varit verksam hos ett stort antal av de större investmentbankerna under många år och har fått i uppdrag av Pensionsmyndigheten att göra ett utlåtande om det sakkunnigutlåtande och vittnesmål som Allras expertvittne Vikram Kapoor lämnade i förhandlingarna i tingsrätten.

I likhet med Käll kritiserar han det faktum att Kapoor inte verkar känna till att det är skillnad på de priser som institutioner betalar för att köpa in värdepapper, fonder eller strukturerade produkter på finansmarknaden jämfört med vad som gäller på retailmarknaden.

Detta eftersom den stora kostnaden i privat/retailmarknaden går till olika distributörer, en kostnad som institutioner som fonder inte har anledning att betala. Detta menar både Käll och Theologites att Kapoor helt missat.

För att vara mycket pedagogisk och hjälpa domstolen att förstå prissättningen på investeringar i strukturerade produkter har Theologites beskrivit den modell för prissättning som Kapoor använt för att bevisa att warrantköpen köptes till rimliga priser som att köpa bilar efter pris per kilo. Någon hänsyn till bilarnas prestanda, utseende eller kvalitet tas inte i de modeller som Kapoor framfört. Theologites skriver att den metodologi som Allras sakkunnigvittne använt sig av är byggd för att passa försvaret men att den inte är vetenskapligt underbyggd. Han rekommenderar domstolen att avvisa sakkunnigutlåtandet som han avslutningsvis sågar så här:

"Mr Kapoor has deliberately tailored both his pricing criteria/metrics and his overall methodology, and has 'forced the numbers to tell a story' to suit the partisan requirements of the Defendants, as opposed to opining scientifically and impartially as amicus curiae.

Mr. Kapoor’s monistic conclusion relies on assumptions and metrics which (being carefully chosen) appear reasonable to the uninitiated layman, but which nevertheless introduce a margin of error / variance of such magnitude that no inference(s) such as the one(s) Mr. Kapoor draws can be supported.

Given the foregoing, the undersigned author is of the opinion that Mr. Kapoor’s margin calculation and comparisons are fallacious and deliberately biased in favour of the Defendants, and should
therefore be rejected out of hand by the Court as inadmissible."

Fotnot: Amicus curiae, "domstolens vän- (ner)", är en utomstående person eller instans som inte är part i målet men som kan tillhandahålla kunskap i rättsliga aspekter, till exempel i form av sakkunnigutlåtanden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561