NYHETSARKIVET
13 nov 2020 13:40
Pensiono inte en strategisk investering för East Capital
East Capital är som bolag inte längre kvar som ägare i Svenska Fribrevsbolagets moderbolag Pensiono Holding.

I somras genomfördes en ägarförändring där East Capital delade ut sina aktier till sina ägare. Det framgår av dokumentation från Finansinspektionen.

Den nya ägaren till aktierna är Rytu Invest, ett bolag där East Capitals ordförande Peter Elam Håkansson står som ordförande. Idag äger Rytu Invest 9,8 procent av Pensiono Holding och East Capital är inte kvar i ägarskaran. Det beror på att Pensiono aldrig setts som en strategisk investering för East Capital, säger ordförande Peter Elam Håkansson till Pensionsnyheterna.

- Ägandet i Pensiono har aldrig varit strategiskt utan setts som en finansiell placering i en intressant och lovande idé. Delägarna bakom East Capital tillsammans med ett antal andra fondbolag blev kontaktade av två entreprenörer som under lång tid har varit aktiva på den svenska distributionsmarknaden. Sedan investeringen gjordes har East Capital valt att avyttra eller dela ut de investeringar man haft som inte setts som strategiska för verksamheten, och som i ett led i detta delades Pensiono ut till delägarna bakom East Capital, säger han.

Ambitionen för East är istället att skapa en plattform där man kan dela infrastruktur och nå större skalekonomi och därför har bolaget breddat genom bland annat strategiska förvärv.

- Detta har lett till att vi idag har följande affärsområden/investeringar som är strategiska för oss; East Capital, East Capital Real Estate, Espiria, Adrigo, Eastnine samt Hjerta, säger Håkansson.

Pensiono bekräftar ägarförändringen men lämnar i övrigt inga fler kommentarer.

Fondbolaget Lannebo var också en av investerarna i Pensionos satsning tillsammans med EC och Spiltan. Lannebos investering gjordes via ett holdingbolag, ägt av delägarna tillsammans. Holdingbolaget avyttrades sedermera och 2018 köpte delägarna ut aktierna privat.

- Några av oss kvarstår privat eller via bolag som ägare, andra har valt att avyttra sina aktier, uppger Lannebos ordförande Göran Espelund för Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561