NYHETSARKIVET
18 dec 2020 13:22
AP2 'reagerar med bestörtning' på DN-ledare
Andra AP-fonden har svarat på en ledartext som publicerades i Dagens Nyheter nyligen med anledning av klimatfrågor.

I ledaren skriver DN följande som upprör Andra AP-fonden:

"Med medial granskning kan omställningsarbetet för att minska klimatpåverkan skyndas på. I förra veckan meddelade flera AP-fonder, som förvaltar en del av svenskarnas pensionspengar, att de säljer sina innehav i bolag inom olja, gas och kol. Detta efter att ägandet hade uppmärksammats av P1-programmet "Kaliber"".

Nyligen har AP2 offentliggjort en stor omställning av sin portfölj, där internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer förvaltas i linje med Paris Aligned Benchmark. Det gjordes dock inte som en snabb reaktion efter en medial granskning.

"Att konstruera och implementera ett sådant index har tagit över ett år och är så vitt vi vet unikt! Att det ens varit möjligt beror på att vi under lång tid byggt upp relevant kompetens, forskning och infrastruktur på fonden", skriver AP2.

Enligt AP2 är halva portföljen nu i linje med PAB och en stor andel aktier och företagsobligationer har sålts för att möjliggöra detta. Detta kräver omfattande planering.

"Dessutom är införandet av PAB ett fortsatt steg i en resa som fonden påbörjade för flera år sedan. Redan 2016 beslutade vi att vi ska ha en portfölj i linje med Parisavtalet och sedan 2014 har vi analyserat finansiella klimatrisker för olje- och gasbolag samt bolag som har kolbaserad elproduktion. Det har lett till att vi sedan tidigare har avinvesterat aktier och företagsobligationer i 80 bolag. Våra åtgärder är alltså resultatet av ett medvetet och strukturerat arbete som pågått i flera år", enligt AP2.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561