NYHETSARKIVET
18 dec 2020 13:23
Tilläggsuppdrag i AP-fondsgranskning – kostnader ska analyseras
Det är snart dags för konsulten McKinsey att lämna det underlag till regeringen för utvärderingen av alla AP-fonders verksamhet.

Årets granskning innehåller ett tilläggsuppdrag också. Det omfattar en analys och jämförelse av kostnaderna för AP1-4 och ska täcka beskrivning av kostnader, fondernas redovisade kostnader och kostnadseffektivitet. Tilläggsuppdraget ska redovisas i rapporten för grunduppdraget.

Grunduppdraget innehåller den vanliga analysen av förvaltningen av fondmedel med utgångspunkt i AP-fondernas uppdrag och krav på kapitalförvaltning. En systematisk beskrivning av portföljerna och deras risknivå ska också ingå, tillsammans med en analys av det nya hållbarhetsmålet för AP-fonderna.

En preliminär rapport ska lämnas den 11 mars och en slutgiltig version en vecka senare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561