NYHETSARKIVET
18 dec 2020 13:23
Miljardstämningen mot FI, Folksam, SEB och Pensionsmyndigheten i USA avvisad
Det blev platt fall för den svenske tidigare pensionsrådgivaren, ombud för Folksam, som ville stämma svenska företag och myndigheter för organiserad brottslighet vid en domstol i New York.

Stämningen på 40 miljarder kr, som lämnades in mot bland andra Skatteverket, FI och dessas generaldirektörer tillsammans med SEB, Folksam och Swedbank och dessas verkställande direktörer, har nu avvisats.

Som Pensionsnyheterna berättat tidigare stämde mannen i juli 2019 i en domstol i New York med ett krav på drygt 40 miljarder kr i skadestånd från de inblandade. På hans egen hemsida kallades stämningen ”The lawsuit of the decade”.

Stämningen ledde till att alla de instämda, bland dem Finansinspektionens och skatteverkets generaldirektörer Erik Thedéen och Katrin Westling Palm, tvingades anlita amerikanska advokater för att svara på stämningen. Det gällde även för Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén, Swedbanks vd och tidigare koncernchefen i Folksam, Jens Henriksson och SEB:s vd Johan Torgeby.

Som vi berättat tidigare berättat har miljardstämningen, som innefattar brottsrubriceringen "racketeering", ungefär organiserad brottslighet, sin bakgrund i att en svensk pensionsrådgivare ska ha blivit av med sitt uppdrag som anknutet ombud för Folksam. Han har ansett att såväl svenska bolag som myndigheter motarbetat honom och anser att detta varit fråga om korruption och konspiration i syfte att förstöra hans affärsverksamhet.

Om han hade nått framgång med stämningen finns enligt amerikansk lagstiftning mot racketeering en regel som innebär att ekonomiska straff tredubblas, vilket ledde till summan 121 miljarder kr.

Att målet lämnats in i USA förklaras med att han hade inlett sonderingar om en affärsverksamhet för bolån där, även om den aldrig kom igång. Han har även sökt asyl i USA eftersom han känt sig hotad, men såvitt känt har hans ansökan inte beviljats.

De svenska myndigheterna fick stöd i processen av Justitiekanslern, som hyrde in advokatbyrån White & Case för att försvara svenska myndigheter och dessas generaldirektörer.

Ett svaromål från advokaterna lämnades in den 21 augusti 2020, där man bland annat pekade på att det var olämpligt att processa mot svenska myndigheter i U.S.A. Om det funnits något att klaga över borde frågan lämnas till det svenska rättsväsendet och krävde att målet skulle avvisas.

Det har nu skett, bekräftar Annika Grönlund, föredragande på JK för Pensionsnyheterna.

"Domstolen i New York meddelade sitt beslut i måndags i vilket domstolen avvisade kärandenas talan i förhållande till samtliga svaranden", skriver hon i ett mejl.

Hon tillägger att staten gärna svarar på skadeståndsanspråk från enskilda som menar att svenska myndigheter inom ramen för sin myndighetsutövning har orsakat skada. Statens inställning är dock att om anspråket ska prövas i domstol ska det ske i svenska domstolar.

"Min uppfattning är därför att den amerikanska domstolens beslut är riktigt", skriver hon.

Den besvikne före detta Folksamrådgivaren har haft ytterligare en motgång. Den 7 november kallade han till demonstrationer utanför de berörda myndigheterna och företagen. Det blev dock inget av med dem eftersom smittskyddsrekommendationer gjorde att det inte gick att samlas i så stora grupper som arrangören förväntade sig.

Mer information om målet finns i Pensionsnyheterna Analys nr. 6. Vill du läsa mer så hör av dig till info@pensionsnyheterna.se så kan vi skicka en kopia.TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561