NYHETSARKIVET
21 dec 2020 11:56
Förtydligande kring Solvens 2-artikel från 18 december
I fredags skrev vi om att EIOPA lämnat förslag på vissa förändringar med anledning av Solvens 2-översynen. Vi hänvisade till en kommentar från en svensk advokatbyrå i texten men missade i all hast att skriva att det rörde sig om Kompass Advokat.

I texten som kom med i utskicket stod följande:
"Svenska advokatbyrån har kort summerat delar av förslaget på sin Linkedin-sida och skriver så här:"

Istället ska det stå:
"Svenska advokatbyrån Kompass Advokat har kort summerat delar av förslaget på sin Linkedin-sida och skriver så här:"

Artikeln rättades i vårt arkiv redan på fredag eftermiddag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561