NYHETSARKIVET
21 dec 2020 12:01
AP7 sänker avgiften
Sjunde AP-fonden sänker förvaltningsavgiften för AP7 Aktiefond från 0,08 procent till 0,075 procent den 1 januari.

Det sker ett år efter den senaste sänkningen, men avgiften förblir oförändrad för AP7 Räntefond.

"Vi har ett ansvar att successivt sänka avgiften när det finns utrymme för det. Jag kan konstatera att vi under en tioårsperiod av avgiftssänkningar också förbättrat AP7 Såfa till en allt mer avancerad produkt och samtidigt löpande utvecklat vår roll som aktiv ägare inom hållbarhetsarbetet", säger vd Richard Gröttheim i en kommentar.

Den genomsnittliga avgiften i AP7 har sänkts fråm 0,13 procent 2010 till 0,06 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561