NYHETSARKIVET
22 dec 2020 12:40
Mer till vissa - inget till andra: Så blir pensionsförändringarna 2021
Idag presenterade Pensionsmyndigheten information om hur pensionen blir nästa år samt informerade mer om nyheter i systemet som träder i kraft i januari.

När det gäller den totala pensionen så höjs den enligt Pensionsmyndigheten med mellan 70 till 550 kronor i månaden efter skatt 2021. Hur stor eller liten höjningen blir skiljer sig dock mellan olika grupper i pensionärskollektivet.

"Förändringen i pension skiljer sig mycket åt mellan olika grupper av pensionärer. Men de flesta får en höjning av sin totala pension med mellan 70 kronor och 550 kronor per månad efter skatt. Höjningen av pensionen blir större efter skatt än före skatt tack vare nästa års skattereduktion samt de skattelättnader som införs för pensionärer nästa år", säger Pensionsmyndighetens analytiker Linda Wiese.

Det som träder i kraft nästa år är lägre skatt på pension från det att man fyller 66 år samt en skattereduktion på äldres inkomster. Dessutom träder inkomstpensionstillägget i kraft i januari, vilket riksdagen beslutade om den 15 december.

Under en webbsändning betonades däremot att utbetalningen av inkomstpensionstillägget inte sker förrän i september. Mycket komplicerade beräkningar ligger bakom och förmodligen kommer knappt en tredjedel som får tillägget få det maximala beloppet, enligt Linda Wiese.

Att det inte blir enkelt att beräkna illustrerades med tre olika exempel som Pensionsmyndigheten gjort och som visar helt olika utfall. Enkelt sammanfattat gick det ut på att en person som jobbat i Sverige i 35 år med en allmän pension på 13 100 kronor får hela tillägget på 600 kronor. Det andra exemplet berör en man som jobbat i Sverige i 20 år, gått i pension vid 67 och har en allmän pension på 15 500 kronor. Han får 213 kronor per månad i tillägg. Egentligen är han behörig till 425 kronor vid pensionsuttag vid 65 år men antalet arbetsår i Sverige påverkar storleken och där halveras hans tillägg istället.

Tredje beräkningsexemplet lyfter en person som jobbat i Sverige i tio år, har en allmän pension på 5400 kronor i månaden och garantipension på 4 500 kronor, alltså totalt 9 900 kronor i månaden före skatt. Han får enligt beräkningen inget inkomstpensionstillägg alls.

Dessutom betonade myndighetens pensionsspecialist Agneta Claesson att det tillkommer skatt på tillägget. Så några 600 kronor i månaden är det inte tal om.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561