NYHETSARKIVET
22 dec 2020 12:41
Flyttarna ökar inom alla avtalsområden
I sin senaste rapport om flyttmarknaden har AMF tittat på den övergripande utvecklingen inom alla avtalsområden och konstaterat att flyttökningen fortsätter. Eftersom flytträtt tillkommit inom allt fler avtalsområden så har flyttaktiviteten ökat i samband med det.

Störst blev ökningen inom de kommun- och regionanställdas avtal KAP-KL/AKAP-KL. Det noterades en liten nedgång under 2018 för att sedan öka med 44 procent förra året. Det är den största flyttaktiviteten inom avtalsområdet sedan 2015, enligt rapporten.

Inom SAF-LO skedde det först en nedgång på tio procent mellan 2017 och 2018. Sedan ökade flyttarna förra året med 19 procent och nådde sin högsta nivå någonsin, enligt AMF.

Flyttaktiviteten inom ITP1/ITPK ökade för femte året i rad. De statligt anställas PA16 noterar en liten men stadig ökning, men avtalsområdet öppnades för flytt först 2017 och förvalsalternativet som förvaltas av Kåpan saknar flytträtt på kapital intjänat före 2017.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561