NYHETSARKIVET
22 dec 2020 12:41
En av tre har ingen aning om att de flyttat sin tjänstepension
Andelen sparare som är omedvetna om att de flyttat sin tjänstepension har för i år ökat med fyra procentenheter. Det är 31 procent som är omedvetna om en flytt jämfört med förra året, enligt AMF:s senaste årliga Flyttrapport.

Årets notering är inte högst, men hamnar väl på en andraplats för de senaste fem åren. Flest omedvetna, 34 procent, noterades år 2018.

Det framgår av rapporten att majoriteten av de som flyttade sin tjänstepension från AMF under perioden oktober 2019 till mars 2020 valde att flytta till en fondförsäkring hos Folksam LO eller någon av bankerna.

Som vanligt är det för det mesta inte spararen själv som tar initiativet till flytt av tjänstepension. Bland de kunder som kände till att deras pension flyttats svarade 61 procent att de fått hjälp antingen av sin bank, en rådgivare eller annan tredje part för att genomföra flytten.

En av tre svarade att de själva började fundera på att flytta tjänstepensionen och det ligger i linje med tidigare års undersökningar. Medvetenheten och viljan skiljer sig dock åt beroende på vilket avtalsområdet det handlar om. Privatanställda tjänstemän med ITP1/ITPK börjar i större utsträckning själva tänka på att flytta medan 50 procent av kommun- och regionanställda uppger att tanken väcktes av banken eller en rådgivare, enligt Flyttrapporten.

Rådgivare eller bank ligger oftast bakom idéen även hos det yngre kundsegmentet (20 – 42 år).

När det kommer till rapportavsnittet om kontakt med banken så visar slutsatserna precis som tidigare att det ofta leder till en flytt. Dessutom uppger kunderna att de främst tog kontakt med banken för ärenden som bolån eller annat orelaterat till pensionen. Fler än tidigare uppger i år att de tog kontakt med banken för att förhandla om sitt bolån och att tanken på flytt väcktes där. Det är 44 procent som uppger det i årets rapport jämfört med 34 procent förra året, enligt rapporten. Tolv procent av de som flyttat sin pension uppger att de fick ett erbjudande som var villkorat av flytten.

Allt fler får också hjälp att genomföra flytten. Årets rapport noterar att andelen som gör allt arbete själva sjunkit till den näst lägsta nivån sedan 2016.

"Totalt uppger över åtta av tio att de fick hjälp i någon mån, varav över hälften (61 procent) uppger att de fick så mycket hjälp att de bara behövde signera för att genomföra flytten. Privatanställda tjänstemän genomför flyttar själv i större utsträckning. Bland privatanställda arbetare är det närmare två av tre som uppger att de bara behövde signera", enligt AMF:s Flyttrapport.

Årets rapport visar också att väldigt många uppger att de förstod innebörden av en flytt av sitt pensionskapital sett till risknivå, garanti samt avgifter. Här har 86 procent svarat att de förstod vad flytten betyder och nästan 60 procent uppgav att de fick tillräckligt mycket information av bolaget de flyttat till, en ökning med 13 procentenheter jämfört med förra året. Samtidigt visar rapporten också att kunskapen om traditionell försäkring och fondförsäkring försämrats. Andelen som uppger att de har god kännedom om båda försäkringstyperna har sjunkit med fyra procentenheter för trad och tre procentenheter för fondförsäkring.

Dessutom passar destinationen inte ihop med kundernas faktiska preferenser, enligt rapporten. Allt fler får sina pengar flyttade till en annan sparform jämfört med vad de faktiskt föredrar; av de som flyttat tjänstepensionen uppger 41 procent att de föredrar trad trots att deras pengar flyttades till en fondförsäkring. Det är en ökning med sju procentenheter, enligt AMF:s rapport.

Fler har svarat att de föredrar traditionella försäkringar jämfört med tidigare, vilket antas bero på pandemieffekten. Datainsamlingen till rapporten gjordes efter vårens kraftiga börsfall.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561