NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:34
Totalavkastningen i AMF 7,1 procent förra året
AMF har publicerat sina nyckeltal för helåret 2020. Totalavkastningen landade på 7,1 procent för helåret och är nästan en halvering jämfört med 2019 då man nådde 13,7 procent. Av de bolag som redovisat hittills hamnar man en bra bit över Folksam Livs 4,3 procent som lämnades i går och en bra bit efter SPK som rapporterade 11,6 procent i veckan.

Räknar man på snittavkastning för de fem senaste åren hamnar man med årets siffra bara tre tiondelar under snittet som ligger på 7,4 procent. Bolaget har för övrigt samma snitt, 7,4 procent, även för de senaste 10 åren.

Förvaltningskostnadsprocenten för den traditionella försäkringen uppgick till 0,11 procent, en hundradel lägre än fjolårets 0,12. Det kan förklaras av att det förvaltade kapitalet vuxit under året och uppgick vid årsskiftet till 546 667 miljoner kr, en ökning med drygt 24 miljarder kr.

Premieinkomsten ökade marginellt och uppgick till 13 373 miljoner kr (17 355 för 2019).
Siffran för premieinkomsten avser endast traditionell försäkring.

I fondförsäkringsrörelsen, det AMF kallar "investeringsval", var premieinkomsten 2,5 miljarder kr.

Solvensgraden i den traditionella försäkringen var på nyårsafton 196 procent och solvenskvoten 23,2.

Några siffror på portföljallokeringen för den traditionella försäkringen finns inte för positionerna vid årsskiftet. Vid halvårsskiftet låg dock 39 procent i aktier, 31 procent i räntebärande tillgångar, 22 procent i fastigheter och 8 procent i alternativa tillgångar.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561