NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:36
Insurance Europe skräder inte orden i sin kritik mot nya KID-dokumenten
EIOPA har jobbat med att revidera informationsdokumenten för PRIIPs, alltså paketerade investeringsprodukter.

Informationsdokumenten, KID, Key Information Document, ska kunder få del av innan de gör affärer i sammansatta finansiella produkter.

Insurance Europe har hävdat att de nya reglerna för informationen i alltför stor utsträckning tar hänsyn till fondsparande och behandlar försäkringsbaserade produkter styvmoderligt.

Som det nu ser ut så har man klagat utan framgång. EIOPA:s tillsynsstyrelse (BoS) har nu godkänt de ändringar Eiopa föreslagit vilket fått försäkringslobbyn i Insurance Europe att gå i taket.

William Vidonja, chef för affärsverksamhet på Insurance Europe, tar i från tårna i ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag där han säger:

"Det är djupt beklagligt att EIOPA BoS har valt att driva dessa felaktiga förändringar vidare. Medan 75 procent av PRIIP-produkterna är försäkringsbaserade, försöker ändringarna bara underlätta tillämpningen av PRIIPs KID på företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-fonder). Det kommer att göra PRIIPs informationsblad KID betydligt sämre än vad de nu är för konsumenter som köper försäkringsbaserade produkter."

Han fortsätter:

"De föreslagna förändringarna av PRIIPs KID fungerar inte och ger inte heller några fördelar för konsumenter som köper försäkringsbaserade produkter. Förslagen kommer i själva verket att göra PRIIPs KID mycket mer komplexa, förvirra konsumenterna och ytterligare undergräva deras förståelse av försäkringsbaserade investeringsprodukter, liksom deras förtroende för den information de får. Förslagen inkluderar till exempel en presentation av prestanda som blandar tidigare och framtida resultat, samt nya indikatorer som gör de olika delarna av KID inkonsekventa."

Insurance Europe sätter nu sitt hopp till att de nya reglerna stoppas av EU-kommissionen och parlamentet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561