NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:37
Fel i Pensionsnyheternas Norgehistoria om Egen Pensjonskonto
I tisdags, den 2 februari, skrev vi om den nya norska modellen som ska förenkla för arbetstagare som byter anställning och får möjlighet att ta med sig sin intjänade pensionsrätt/fribrev till en ny arbetsgivare.

Vi skrev då att pensionskapitalet flyttas. Korrekt är dock att det är pensionsavtalet som flyttas in till den nya arbetsgivaren.

En flytt av försäkringsavtalet innebär att även villkoren för det redan ingångna avtalet följer med till den nya försäkringsgivaren, vilket skiljer sig från den svenska flyttmodellen där kapitalet flyttas till ett nytt avtal som kan ha helt andra villkor än det tidigare, exempelvis avseende sjukförsäkring, efterlevandeskydd eller förvaltning.

Pensionsnyheterna beklagar felaktigheten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561