NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:43
Försäkringsdistribution och rådgivning prioriteras av FI i år
Idag har Finansinspektionen publicerat sin promemoria om vilka områden som är prioriterade för tillsyn under 2021.

Där framgår det att finansiell rådgivning och försäkringsdistribution är två av de viktiga områden som myndigheten avser att bevaka och följa.

Många konsumenter är i behov av rådgivning men befinner sig oftast i ett kunskapsunderläge. Kunderna måste känna sig säkra på att rådgivningen de får alltid utgår från vad som är bäst för dem och inte vad som är mest lönsamt för företagen.

"I vår tillsyn har vi sett att många rådgivare har svårt att hantera den intressekonflikt som uppstår när företagen tar emot provisioner för att förmedla vissa finansiella produkter. Vi har också sett att företag inte ger kunderna den omsorg som krävs, vilket bland annat har lett till att FI dragit tillbaka tillståndet för ett värdepappersbolag. Under 2021 kommer vi därför att fortsätta att granska hur värdepappersbolag jobbar med omsorgsplikten", skriver FI.

När det kommer till distribution avser FI att granska framförallt hur försäkringsföretagen lever upp till reglerna med fokus på kraven på godkännande och styrning av produkter. En stor del av hushållens sparande finns hos försäkringsföretag som erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar och därför är det centralt för konsumentskyddet att de utgår från kundens behov och förutsättningar vid produktutformning. Samt att de utgår från kundens behov när de bestämmer hur produkterna ska distribueras.

"Därför kommer vi att fortsätta granska hur försäkringsföretagen lever upp till reglerna om försäkringsdistribution med ett fokus på kraven på godkännande och styrning av produkter. Vi kommer också att granska hur försäkringsföretagen övervakar och kontrollerar försäkringsdistributörerna som de anlitar samt hur de har utformat sina ersättningssystem", skriver FI i promemorian.

En nyhet är att FI i fortsättningen kommer att offentliggöra företag som FI väljer att granska, något som gör det enklare för Pensionsnyheterna och andra att få reda på var FI låter lampan lysa. Så här skriver FI avslutningsvis i sin rapport under rubriken "Ökad öppenhet om tillsynen":

"I år har vi infört nya rutiner för hur vi kommunicerar kring vår tillsyn. Det innebär att vi publicerar vilka tillsynsundersökningar som vi startar och mot vilka företag, samt när vi avslutar undersökningarna. Vi gör detta för att den finansiella sektorn och allmänheten ska få mer insyn i och förståelse för hur FI arbetar."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561