NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:44
Nordea Liv ökade premierna med 18 procent
Tillväxt inom företagsbetald k-försäkring för private banking och en ökning av premier inom tjänstepension bidrar till att Nordea Liv & Pension ökar premieinbetalningarna med 18 procent jämfört med året innan.

Det framgår av dagens bokslut. För 2020 uppgick totalt inbetalda premier till 23,7 miljarder kronor jämfört med 2019 års 20 miljarder kronor.

Under fjärde kvartalet uppgick premierna till sex miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med sista kvartalet 2019.

Resultatet efter skatt för året blev 758 miljoner kronor. Det är en procent bättre än föregående år, enligt Nordea Livs rapport.

Tillgångar under förvaltning uppgick till 184,4 miljarder kronor vid årsskiftet, också det en ökning med 11 procent. Nettoflöden som ökade samt en stark marknadsutveckling under en stor del av förra året bidrog till en positiv utveckling.

"Året 2020 blev till slut ett rekordår när det gäller premier, kundmedel under förvaltning och nettoflöden. Kundnöjdheten hos våra företagskunder ökade kraftigt vilket visar på att alla de insatser vi gjort under de senaste åren för att utveckla vårt erbjudande och att hålla kunden i centrum har börjat ge resultat. Vår digitala utvecklingsresa har också kunnat fortgå trots de ändrade förutsättningarna 2020 innebar för alla", säger Nordea Liv & Pensions vd Johan Nystedt i en kommentar.

Avkastningen för produkten Tjänstepension Garanti uppgick till 4,7 procent och till 4,3 procent för Tjänstepension Fond.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561