NYHETSARKIVET
4 feb 2021 12:45
SvN & PTK pressar regeringen om ITP-lösning i debattartikel
Arbetsgivare som tryggat pensioner i egen regi ska inte tvingas lämna arbetsgivardeklarationer för utbetalda pensioner varje månad.

Den bästa lösningen för ITP-systemet vore om Alecta bibehöll sin nuvarande, sammanhållande funktion för ITP och att arbetsgivardeklarationer lämnas från pensionsbolaget varje månad.

Det skriver Svenskt Näringsliv och PTK i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Frågan har varit angelägen för Svenskt Näringsliv och PTK länge och parterna har dessutom skickat brev till finansdepartementet med krav på en snabb lösning. Nu pressar de återigen regeringen i frågan.

Där skriver SvN:s vice vd Mattias Dahl och Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, att arbetsgivare sedan ett par år tillbaka ska rapportera in löner, pensioner och skatteavdrag till Skatteverket i individuella arbetsgivardeklarationer.

Syftet var att komma åt skattefusk men riskerar nu att leda till att 150 000 tidigare privatanställda tjänstemän får uppgifter om utbetalade tjänstepensioner från två håll - en från Alecta och en från den gamla arbetsgivaren där pensionen kan ha tjänsats in för 20 eller 30 år sedan.

Det här leder till ökade kostnader för företagen på grund av mer administration och oro och brist på överblick hos pensionärerna. Det kan sedermera sluta med en lägre tilltro till pensionssystemet, skriver Dahl och Wästfelt.

I den ursprungliga förmåns­bestämda delen av planen, ITP2, finns två alternativ för tryggande och finansiering av ITP.

Arbetsgivaren kan antingen betala pensionspremier till Alecta eller trygga pensionsskulden i den egna balansräkningen, så kallad pension i egen regi. Då tecknar företaget också en kreditförsäkring för skulden i PRI Pensionsgaranti.

All redovisning om den förmånsbestämd pensionen kommer från Alecta och det är Alecta som lämnar kontrolluppgiften en gång varje år. Där redovisas pensionen alltid som en ITP-pension, även då delar kommer från en intagning hos ett PRI-företag.

De relativt nya reglerna om arbetsgivardeklarationen täcker dock även pension som tryggats i egen regi. Därför måste Alecta och PRI ordna så att PRI-arbetsgivarna själva deklarerar varje pensionsutbetalning varje månad.

"Företagen kan dock inte beräkna storleken på respektive utbetalning, utan uppgiften måste komma från Alecta. I många fall ligger anställningen långt tillbaka i tiden och pensionärerna är ofta okända för företagen. Samtidigt har denne under hela sin anställningstid och sin tid som pensionär enbart sett en ITP-pension, även om hen varit anställd och tjänat in pensionen hos flera arbetsgivare. Många har tjänat in sin pension både hos företag med PRI-systemet och hos företag som betalat pensionspremierna direkt till Alecta", skriver Dahl och Wästfelt.

Det förvirrar 150 000 pensionärer med att ITP-pensionen från Alecta blir mindre och istället kommer från flera, mindre delar från gamla arbetsgivare. Dessutom måste Alecta och PRI utveckla nya administrativa rutiner och system för 100 miljoner kronor.

Låt Alecta behålla sin sammanhållande funktion. Besked om detta bör komma från finansministern snarast, skriver Dahl och Wästfelt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561