NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:45
Stor risk att den nya upphandlingsmyndigheten för PPM inte startar i tid
I september 2021 var det meningen att den nya myndigheten, som ska hantera upphandlingen av fonder till premiepensionstorget, skulle vara på plats. Men arbetet med att få fram en lagrådsremiss med hårda förslag har gått i snigelfart.

Som det är nu kan utredare Erik Fransson jobba med att ta fram förslag för hur den nya myndigheten ska fungera men fortfarande saknas politiska beslut om många detaljer.

Klart är att det ska bli en nämndmyndighet, det har Pensionsgruppen i alla fall enats om.

I och med att det ännu inte finns någon lagrådsremiss som senare ska bli till en proposition och i slutänden en ny lagstiftning kommer det sannolikt inte finnas någon myndighet på plats i september 2021, som utredare Mikael Westberg föreslog i sin utredning.

Om man inte hinner med lagstiftningsprocessen har man inte mycket annat att välja på än att ta fram tilläggsdirektiv och fatta beslut om att skjuta upp invigningen av den nya myndigheten.

Pensionsnyheterna gissar att det inte kan klippas några band och skålas för den nya myndigheten under 2021.

Det är värt att ha i minnet att den nya myndigheten måste få tid på sig för att bestämma hur upphandlingar ska göras och när. Det gör att det kan ta ett par år efter starten innan ett helt upphandlat fondtorg blir verklighet. Fondbolagen kan därför andas lugnt i några år och sitta i orubbat bo, även om Pensionsmyndigheten skruvat upp rabatterna i de avtal som fondbolagen nu har.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561