NYHETSARKIVET
5 feb 2021 12:46
Allraprocessen i hovrätten kan skjutas upp på grund av pandemin
Parterna i Allramålet har nu hållit ett förberedande möte i hovrätten för att enas om hur processen ska föras rent praktiskt, när (och om) man drar i gång i mars.

Pandemin och smittrisken stökar till sakerna, något som blev uppenbart redan under förberedelsen.

Vissa av de inblandade ska kunna medverka via videolänk men redan under det första sammanträdet hade Pensionsmyndighetens advokater problem med uppkopplingen och fick därför medverka via telefon.

"En fråga som diskuteras är närvaroform med hänsyn till den rådande pandemin. Flera av parterna uttrycker oro för att pandemin ska påverka huvudförhandlingens genomförande, t.ex. p.g.a. tekniska problem med videolänkar, sjukfrånvaro eller inreseförbud för sakkunnigvittnen. Det framställs inte någon begäran om att huvudförhandlingen ska ställas in, men hovrätten ombeds att överväga om det är lämpligt att hålla huvudförhandlingen under våren."

Ordföranden, Hovrättslagmannen Camilla Olsson, har också, på förekommen anledning kan misstänkas, försett alla inblandade i processen med en liten handbok om hur man ska bete sig i domstolen.

Så här står det i mötesprotokollet:

"Ordföranden framhåller vikten av att bevisning presenteras på ett tydligt sätt och hänvisar i denna del till innehållet i "PM om sakframställning och bevisning" som skickats till parterna. Parterna informeras vidare om att det uppskattas om presentationsmaterial ges in till hovrätten i förväg."

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561