NYHETSARKIVET
5 feb 2021 13:12
Nordiska branschföreningar kritiserar PRIIPs-införande för fonder
De nordiska ländernas branschföreningar inom fond-, finans- och värdepappershandel kritiserar införandet av PRIIPs-regelverket för fonder i ett brev till respektive lands finansdepartement.

Enligt EU-regelverket PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) ska ett nytt informationsblad för fonder införas januari 2022. Tajmingen är olycklig och resultatet riskerar att bli förvirrande för konsumenterna, skriver branschföreningarna.

Informationen i produktbladet riskerar att skilja sig från det som redan står i fondfaktabladen, de så kallade Key Investor Information Document (KIID).

"Faktabladen är väl etablerade på marknaden och även de beslutade av EU. Det skulle behövas mer tid för att samordna informationen i de båda dokumenten så att kunderna inte riskerar att få olika information om samma produkt", skriver Fondbolagens förening.

Nu vädjar Fondbolagens förening och de andra ländernas branschföreningar till sina finansdepartement att ta upp ärendet med EU-kommissionen. Helst vill föreningarna att införandet av PRIIPs för fonder senareläggs. Detta skulle möjliggöra att genomgången av regelverket på Nivå 1 hinns med innan fonder börjar omfattas. Dessutom skulle fondbolag och distributörer få mer tid att anpassa sig till de ännu inte antagna Nivå 2-reglerna.

Förutom Fondbolagens förening har även Finans Norge, Finance Finland, Nordic Securities Association, Verdipapirfondenes forening, Svensk värdepappersmarknad, Finans Danmark och Norwegian Securities Dealers Association skrivit under brevet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561